ALT INNEN MILJØSANERING, RIVING OG AVFALLSHÅNDTERING

RivTec AS er en komplett leverandør for alt innen miljøsanering, riving og avfallshåndtering.

Vi har faglig dyktige medarbeidere med lang erfaring, og vi garanterer gode HMS-rutiner (nulltoleranse), god gjennomføringsevne, kvalifisert personell til enhver jobb og rimelige samarbeidspartnere.
 • Miljøkartlegging
 • Miljøsaneringsrapporter
 • Riving og demontering av alle typer bygg
 • Sanering av alle typer avfall
 • Sanering av smittefarlig avfall
 • Mugg, sopp- og råtesanering • Gulvsliping/limsanering
 • Søknader tilknyttet riving
 • Avfallsplaner
 • Kjerneboring
 • Betongsaging
 • Støvbinding