Atlantic Hotel i Stavanger

Atlantic Hotel i Stavanger

Delriving rensk i forbindelse med rehabilitering av Stavangers største og mest tradisjonsrike hotell

Prosjektet omfatter rehabilitering og ombygging av Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger samt rivning av deler av eksisterende bygningsmasse og oppføring av nytt tilbygg og påbygg. Totalt omfatter prosjektet ca. 25.000 m2. Hotellet er et kompleks fra flere ulike tidsepoker. Fasadeuttrykket skal i stor grad bevares, mens interiøret skal gjennomgå stor forandring. Dette er et av de største byggeprosjektene i Stavanger i nyere tid.

Oppdragsgiver: Backe Bygg AS 
Oppstart: September 2016
Ferdigstillelse: Høsten 2017