Trondheimsveien 387

Trondheimsveien 387

Nytt riveprosjekt ved Trondheimsveien 387

Helriving av lavblokk og mellombygg samt delriving rensk av høyblokk ved Trondheimsveien 387

Ved Trondheimsveien 387 planlegger Boligbygg Oslo KF å bygge nye samt oppgradere 91 boliger innom konseptet Omsorg. Lavblokk skal rives for ny oppbygging og eksisterende høyblokk i 9. etasjer skal rehabiliteres. Mellombygg skal rives og i ny oppbygging av skal det etableres service-/næringsarealskal som knytter sammen lav- og høyblokk.

Oppdragsgiver: AF Gruppen Norge AS
Oppstart: Oktober 2015
Ferdigstillelse: Lavblokk og mellombygg: Våren 2016, Høyblokk: Høsten 2017