Om Rivtec Bor & Sag

RivTec Bor & Sag AS ble startet 2013 og er idag ett av flere selskaper i Rivtecgruppen. Selskapet overtok drift og personell fra Rivtec AS og har i dag egen sentral godkjenning inne fagfeltet rivning, sanering og grunnarbeider

Per Robert Wassli er ansatt som daglig leder og ansvarlig leder på kalkulasjon. Per grunnla Wassli Rivningservice AS i 1992 og Rivningsspesialisten i 1994 og bygget firmaet opp til en organisasjon med 135 ansatte og over 100 mill. i omsetning. Rivningsspesialisten ble solgt til Veolia i 2002.

Vår målsetning
RivTec Bor og Sag AS har som målsetning å være en komplett leverandør for alt innenfor miljøsanering, riving og avfallshåndtering. Vi har samarbeidspartnere innenfor de fleste disipliner i byggesektoren og garanterer kvalifisert personell til enhver jobb. RivTec Bor og Sag AS har de nødvendige kvalifikasjoner og godkjenninger for å utarbeide miljøsaneringsbeskrivelser, sanere alle helse- og miljøskadelige stoffer inkludert asbest og smittefarlig avfall, utarbeide avfallsplaner og sende inn rivesøknader.

Vår garanti
RivTec Bor og Sag AS garanterer god gjennomføringsevne og høy fleksibilitet. Vi utfører sanering og riving i kontorer, skoler og barnehager mens full drift kan opprettholdes. Vi koordinerer fremdrift med brukerne av bygget og tar alle nødvendige hensyn for å sikre at produktiviteten til leietager kan opprettholdes i høyest mulig grad mens saneringsarbeider pågår.

Tjenester
Vi tilbyr bl.a. tjenester innenfor:

 • Søknader tilknyttet riving
 • Miljøkartlegging
 • Utarbeidelse av miljøsaneringsrapport
 • Avfallsplaner
 • Sanering av alle typer avfall
 • Helriving
 • Delriving i forbindelse med rehabilitering
 • Full innvendig rensk
 • Kjerneboring
 • Betongsaging
 • Gulv- sliping / blastring
 • Støvbinding