Totalentreprise Riving Norsk Folkemuseum

Totalentreprise Riving Norsk Folkemuseum

RivTec har mottatt bestilling fra Norsk Folkemuseum for rivearbeider ved Bybygg

Innvendig delriving rensk i forbindelse med totalrehabilitering av Bybygg ved Norsk Folkemuseum på Bygdøy

Norsk Folkemuseum Bygdøy er landets største kulturhistoriske museum med store samlinger fra by- og bygdemiljø. Museet har en samlet gulvflate på 35 000 m² hvorav 14000 m² er antikvariske. Bybygg sto ferdig i 1914 som den første av museumsbygningene rundt Torget. Fasade mot Torget er i dag fredet. Bybygg har siden 1993 stått avstengt pga. behov for rehabilitering. Bygningen må totalrehabiliteres innvendig for å kunne inneha nye utstillinger. De nye utstillingene i Bybygg skal innredes i 1. og 2. etasje. I byggets 3. etasje skal det etableres magasinutstilling.

Oppdragsgiver: Norsk Folkemuseum
Oppstart: November 2015
Ferdigstillelse: Våren 2016