Uranienborg skole på Frogner

Uranienborg skole på Frogner

Delriving rensk i forbindelse med ombygging av Uranienborg skole

Prosjektet omfatter rehabilitering, fornyelse og ombygging av tre av skolens bygg. Skolen skal utvides til en 3-parallell 1-10 skole.

Oppdragsgiver: Team Bygg Entreprenørforretning AS 
Oppstart: Juli 2016
Ferdigstillelse: Våren 2019