Tjenester

Vi er en komplett leverandør innenfor miljøsanering riving og avfallshåndtering og bygg.

Vi utøfrer byggeoppdrag fra boligbygg til store UE entrepriser.

Tømrerarbeider
Rehabiliteringsarbeider
Rive og saneringsarbeider
Miljøkartlegging
Grave og grunnarbeider
Samt annet arbeid som naturlig står i forbindelse med dette