VITTENBERGVEIEN

BÅRLIBAKKEN

Nye leiligheter i boligkompleks for Trolleiendom 

Bildekilder: https://trolleiendom.no/wp-content/uploads/2018/01/Utkast-prospekt-Ba%CC%8Arlibakken.pdf

Oppdragsgiver: Betonmast 

Oppstart: August 2018

Ferdigstillelse: April 2019

< Gå tilbake