Totalentreprise Riving Åssiden VGS

Totalentreprise Riving Åssiden VGS

Rivtec har inngått avtale med Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF for riveprosjekt på Åssiden Videregående skole

Innvendig delriving rensk av bygg B og E i forbindelse med rehabilitering av skolen.
Byggene er på ca. 7000 m² fra perioden 1960-1970

Oppdragsgiver: Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF
Oppstart: November 2015
Ferdigstillelse: Våren 2016